Support

Lorem ipsum dolor sit amet:

24h / 365days

We offer support for our customers

Mon - Fri 8:00am - 5:00pm (GMT +1)

Get in touch

Cybersteel Inc.
376-293 City Road, Suite 600
San Francisco, CA 94102

Have any questions?
+44 1234 567 890

Drop us a line
info@yourdomain.com

About us

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.

Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec.

BLAŽENJE PODNEBNIH SPREMEMB V KMETIJSTVU SKOZI SOCIALNE INOVACIJE

Naziv operacije: BLAŽENJE PODNEBNIH SPREMEMB V KMETIJSTVU SKOZI SOCIALNE INOVACIJE  

Trajanje projekta: 03.03.2020 do 30.11.2022

Vodilni partner: Lokalna akcijska skupina LAS Pri dobrih ljudeh 2020

Partnerji projekta:

Zavod za trajnostni razvoj lokalnih skupnosti Renkovci

Skupna vrednost operacije: 90.854,17 EUR.

OPIS PROJEKTA

Skupni izziv operacije sodelovanja » Blaženje podnebnih sprememb v kmetijstvu skozi socialne inovacije« je, z prilagojenimi kmetijskimi praksami, razvojem novih produktov in zelenih storitev ter socialnimi inovacijami, prispevati k zmanjševanju posledic in prilagajanju podnebnim spremembam na podeželju.

Operacija z aktivnostmi predstavitve prilagajanja kmetijskih praks, skupnim tržnim nastopom, razvojem novih produktov in zelenih storitev ter socialno inovacijo vključevanja ranljivih ciljnih skupin prispeva k zmanjševanju posledic in prilagajanju podnebnim spremembam na podeželju. Operacija se nanaša na reševanje problema iz Programa razvoja podeželja 2014-2020, to je potreba po prilagoditvi kmetijstva na podnebne spremembe.

Vizija območja LAS Pri dobrih ljudeh temelji na trajnostnem razvoju, razvoju možnosti za ohranjanje oz. pridobivanje novih kvalitetnejših delovnih mest na podeželju s poudarkom na zelenih delovnih mestih, to pomeni ustvarjanje razmer za izboljšanje kakovosti življenja na območju LAS za uresničevanje gospodarskih ciljev in ciljev na področju razvoja človeških virov ter družbene blaginje, ob tem pa ohranitvi prvin, ki prispevajo k prepoznavnosti območja LAS.  Pomemben del vizije je izboljšanje socialne vključenosti vsega prebivalstva še posebej ranljivih ciljnih skupi.

Pričakovani rezultati in izvedene aktivnosti:

  • Skupna tržno komunikacijska zgodba ZELENE MREŽE
  • Skupna spletna stran ponudnikov za skupni tržni nastop ,
  • Skupna spletna promocija ponudnikov na podlagi skupne tržno komunikacijske zgodbe
  • Razvoj dveh novih produktovin razvoj enega novega kooperacijskega posla za lokalne proizvajalce
  • Nabava opreme sušilnice.
  • V izvedbo študijskega krožka, dan odprtih vrat in usposabljanja želimo vključiti 100 oseb.
  • Z implementiranim pilotom povezovanja bomo med sabo povezali različne ponudnike, razvili novi produkt in pristopili k njegovem skupnem trženju.
  • Z implementiranim pilotom večgeneracijskega prostora Renkovci bomo zagotovili novo opremo in vsebino za že obstoječi večnamenski prostor.
  • Predstavitev novih vsebin krožnega gospodarstva, novih tehnoloških pristopov k obdelavi zemlje za zmanjševanje podnebnih sprememb in razvoja novih produktov in obvladovanja prodaje le teh na lokalnem trgu zamale ponudnike.

HUDO-DOBRO 2024. Vse pravice pridržane.
You are using an outdated browser. The website may not be displayed correctly. Close