Support

Lorem ipsum dolor sit amet:

24h / 365days

We offer support for our customers

Mon - Fri 8:00am - 5:00pm (GMT +1)

Get in touch

Cybersteel Inc.
376-293 City Road, Suite 600
San Francisco, CA 94102

Have any questions?
+44 1234 567 890

Drop us a line
info@yourdomain.com

About us

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.

Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec.

SKUPAJ POD ENO STREHO

Naziv operacije: SKUPAJ POD ENO STREHO

Akronim: TECTUM

Trajanje projekta: 01. 04.2020 do 30.09.2021

Vodilni partner: OBČINA LENDAVA

Partnerji projekta:

Zavod za trajnostni razvoj lokalnih skupnosti Renkovci

Zavod za turizem in razvoj Lendava - Turisztikai és Fejlesztési Közintézet Lendva

Produkcijske in druge storitve, Peter Ošlaj s.p.

Hrvaško kulturno društvo Pomurje

Skupna vrednost operacije: 115.464,02 eur

OPIS PROJEKTA

Z operacijo želimo vzpostaviti enotno sodelovanje med partnerji z namenom izboljšanja kvalitete organizacije dogodkov in povečanjem števila kvalitetnih dogodkov preko izvedbe potrebnih naložb, usposabljanja ter primerov dobrih praks.

Namen operacije se kaže v vzpostavljenem partnerstvu, ki po eni strani zajema ustvarjanje povpraševanja in po drugi strani ustvarjanje ponudbe. S prvim delom projekta bomo ustvarili produkt oz. storitev s katerim bomo v Lendavi in njenem širšem okolju ustvarili nove vsebine in dogodke, hkrati pa bomo s tem ustvarili povpraševanje po storitvah, ki jih lahko izvajajo ranljive ciljne skupine. In prav te osebe bomo v okviru drugega dela projekta usposabljali in izobraževali v okviru socialnega podjetja, kjer se bo vzpostavil tim, ki bo lahko v širšem okolju ponudil kvalitetne storitve na področju organizacije dogodkov kot npr. postavljanje in dostava šotorov, priprava prizorišč, prevoz klopi, čiščenje prizorišč…itd.

Skozi novo kreirane lokalne storitve ter izobraževalne aktivnosti bomo zagotovili trajnostni razvoj območja ter vzpostavili vsebine, ki se bodo nadaljevale tudi po zaključki operacije. Pristop je inovativen in večkratno koristen tako z okoljsko – družbenega vidika, turističnega vidika kot tudi z vidika ustvarjanja zelenih delovnih mest. Ponuja potencial za zaposlovanje oseb iz ranljivih družbenih skupin ter za vključevanje brezposelnih oseb na trgu delovne sile, ki se bodo lahko vključevali tudi ob samih dogodkih. Projekt se sicer nanaša na območje občin upravne enote Lendava, vendar je enostavno možen prenos dobre prakse tudi na ostala območja, saj bo inovativno partnerstvo odprto za vključevanje drugih organizacij izven območja.

S projektom zasledujemo ključne kazalnike strategije programa LAS pri dobrih ljudeh. V samo operacijo vključujemo večje število občin na katerih se bodo izvajale aktivnosti, pričakujemo vsaj dve ustvarjeni novi delovnih mesti, zagotovo pa se bo v okviru socialnega podjetja ustvarilo dolgoročno vsaj pet delovnih mest, saj gre za projekt z izjemnim potencialom. Z medsebojnim sodelovanjem pa bo vzpostavljeno močno projektno partnerstvo, ki se bo rezultiralo skozi novo storitvijo organizacije dogodkov na LAS območju

HUDO-DOBRO 2024. Vse pravice pridržane.
You are using an outdated browser. The website may not be displayed correctly. Close